Hotline: 064. 3839 678 - 090 575 7799

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
Phần mềm kế toán VietStar

Dùng cho tất cả loại hình doanh nghiệp

     - Thương mại, dịch vụ.

     - Sản xuất, xây dựng.

     - Nhà hàng, khách sạn.

VietStar           VietStar

    .

Gồm các phân hệ
  Kế toán tổng hợp, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, nhập vật tư, xuất vật tư, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền lương, kết chuyển tự động.

1. Giao diện chính
2. Nhập chứng từ

3. Xem sổ kế toán

4. Xem báo cáo