Hotline: CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN THUẾ SAO VIỆT 090 575 7799

Trang chủDịch vụ

Kiểm tra, rà soát hồ sơ kế toán

“Kiểm tra và soát xét hồ sơ kế toán, quyết toán thuế.”

Quý công ty đã có nhân viên thực hiện họat động kế tóan nhưng năng lực và trình độ chuyên môn của nhân viên kế tóan chưa đủ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công việc kế tóan được chính xác, an tòan, phù hợp với quy định của pháp luật. Để đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật, các luật thuế, Chúng tôi sẽ rà sóat hồ sơ kế tóan với các việc thực hiện sau:

Nội dung công việc chúng tôi sẽ thực hiện :

1.     Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

2.     Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

3.     Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;

4.     Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

5.     Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

6.     Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;

7.     Tư vấn, điều chinh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

8.     Thiết lập lại sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;

9.     Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

10.  Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

Với việc lựa chọn dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện từ A đến Z cho quý khách, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, báo cáo, biểu mẫu do chúng tôi soạn thảo sẵn.

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ
Số 640 Trương Công Định, TP. Vũng Tàu
Tel : 064. 3839 678 – 090 575 7799 Mr Hưng.
 " Chuyên nghiệp và tận tâm trong từng nghiệp vụ"
Phần mềm kế toán
VietStar
VietStar

Phần mềm in
Hóa đơn
VietStar

Bộ tài chính

Tổng cục thuế

Thuế thu nhập cá nhân

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũng Tàu

Diễn đàn dân kế toán

Hội kiểm toán Việt Nam

Hội kế toàn Hồ Chí Minh

ngân hàng abbank

Ngân hàng ACB